Ахмадын өдөр

1992 оноос эхэлж жил бүрий 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын ахмадын баяр болгон тэмдэглэхийг дэлхий даяар албан ёсоор тунхагласаны дагуу манай компани нь ахмадууддаа хүндэтгэл үзүүлэн “Чингисийн Морьт Хөшөөт Цогцолбор” болон “13-р зуун цогцолбор”-оор тус тус үнэгүй үзвэр үйлчилгээ үзүүлэн халуун сэтгэлийн хандиваа өгдөг байгаа.